Mònica Dicenta

Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica (CESNID-UB)
Màster en Nutrició i Metabolisme (UB)